shadow
Boraks-1.jpg
shadow
ÜRÜNLERİMİZ

Boraks


Boraks

Boraks

Sodyum borax beyaz olup, toz ve kristal halinde bulunabilir. Yoğunluğu 1,73 gr/cm3tür.


Özellikleri

  • Sodyum borax suda ve gliserinde çözünür fakat alkolde çözünmez
  • Boraks 75°C'de erimeye başlar. Eridikçe kristal suyunu kaybeder. 200°C'de kaynar
  • Sodyum borax, kızıl derecede, boraks camı olarak adlandırılan camımsı kütle şeklinde erir
  • Birçok metalik bileşikler çözünmüş metalik iyonlara mahsus bir renkte boraks incisi vererek erimiş materyalde çözünebilir
  • Renklenmiş boraks incisinin meydana gelmesi bakır, nikel, demir ve krom gibi gerçek metal iyonlarının mevcudiyetini anlamak için analitik tahlilde kullanılır


shadow
Boraks

shadow